Một số vấn đề về thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh DN cần lưu ý

Đối với những bạn làm kế toán trong các doanh nghiệp xây dựng công trình, xây lắp, bất động sản thì thuế GTGT vãng lai là một vấn đề thường gặp. Ngoại trừ cách đăng ký nộp thuế điện tử trên Etax đối với loại thuế này, nhiều bạn còn đang lúng túng khi chưa biết cách kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh, hồ sơ khi kê khai cần chuẩn bị những gì. Để giúp kế toán có thể thực hiện trơn tru trong quá trình làm việc, một số lưu ý về thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh sẽ được chia sẻ thông qua bài viết sau đây.

Trước hết, chúng ta cần đi tìm hiểu khái niệm thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh để có thể nắm chắc khi doanh nghiệp cần kê khai loại thuế này. Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh là một khoản thuế mà doanh nghiệp cần trích nộp cho cơ quan thuế khi kinh doanh bất động sản, thi công xây dựng, lắp đặt công trình ở tỉnh khác.

Thuế GTGT vãng lai bản chất là việc phân bổ nguồn thu ngân sách của các cơ quan quản lý nhà nước. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% thì thuế suất thuế GTGT vãng lai là 2%, còn với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% thì mức thuế suất thuế GTGT vãng lai là 1%.
Đối tượng kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh là doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng tiếp tục tỉnh mà không lập đơn vị trực thuộc đơn vị giao cho đơn vị ở địa phương. Hoặc một số doanh nghiệp kinh doanh có các tỉnh phụ thuộc các tỉnh khác nhưng không thực hiện hạch toán, không khai thuế.

thuế GTGT

Trình tự kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh (dựa trên căn cứ tại Khoản 6, Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC)

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh là Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 05/GTGT

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Nếu doanh nghiệp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Chi cục Thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để chuyển sang nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Để thực hiện kê khai thuế GTGT vãng lai, các bạn có thể tiến hành lần lượt theo các bước:

1. Kê khai thuế GTGT vãng lai tại nơi xây dựng

Khi xuất hóa đơn cho khách hàng thì các bạn phải kê khai thuế GTGT vãng lai bằng cách vào phần mềm HTKK, chọn Thuế GTGT rồi chọn tiếp tờ khai thuế GTGT KD ngoại tỉnh (05/GTGT), chọn tờ khai lần phát sinh.

– Điền đầy đủ thông tin vào tờ khai 05, sau đó kết xuất và nộp tờ khai 05 tại cơ quan thuế nơi có hoạt động xây dựng;

– Nộp tiền thuế GTGT vào kho bạc nhà nước nơi có hoạt động xây dựng, sau đó sẽ được cấp chứng từ khấu trừ thuế (Kế toán cần phải lưu lại chứng từ này để chứng minh công ty đã nộp thuế).

Các đối tượng sử dụng HĐĐT có mã của CQT theo Thông tư 68/2019

Những việc cần chuẩn bị trước khi kê khai thuế qua mạng

2. Kê khai thuế GTGT vãng lai tại trụ sở chính:

Sau khi nhận được chứng từ khấu trừ thuế, các bạn sẽ tiến hành kê khai tại trụ sở chính như sau: Đăng nhập vào phần mềm HTKK, chọn tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT), chọn phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT, 01-5/GTGT;

Tại Phụ lục 01-5/GTGT các bạn điền đầy đủ thông tin theo chứng từ khấu trừ thuế rồi Ghi. Sau đó phần mềm sẽ tự động cập nhật số tiền vào chỉ tiêu số 39 trên tờ khai thuế.

Doanh nghiệp chỉ được khấu trừ đầu vào tại trụ sở chính khi nộp tiền thuế vãng lai ngoại tỉnh.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *