Hình thức hóa đơn tài chính sử dụng trong doanh nghiệp

Tùy vào hình thức kinh doanh của mỗi doanh nghiệp mà sẽ sử dụng những loại hóa đơn khác nhau. Hóa đơn tài chính sử dụng để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp sẽ có nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh việc lưu ý về thời hạn lưu trữ hóa đơn điện tử, về thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, kế toán nên có những kiến thức cơ bản về các hình thức hóa đơn tài chính để áp dụng đúng với doanh nghiệp. Bài viết sau đây sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về hóa đơn tài chính để kế toán nắm được.

1. Hình thức hóa đơn tài chính sử dụng trong doanh nghiệp

a. Hóa đơn tự in

Hóa đơn tự in được sử dụng khá phổ biến ở trong các doanh nghiệp. Hóa đơn tự in là hóa đơn được các tổ chức, kinh doanh tự động in dựa trên những thiết bị máy móc, máy tính hoặc doanh nghiệp có thể tự tin các hóa đơn bằng một số những loại máy khác trong quá trình bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ.

b. Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử được sử dụng nhiều hơn cả so với mặt bằng các doanh nghiệp hiện nay bởi thời gian bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử đang gần kề. Hóa đơn điện tử được xem như là tập hợp các thông điệp, các dữ liệu điện tử về bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ. Hóa đơn này sẽ được khởi tạo, được lập và gửi, nhận, lưu trữ hoặc quản lý dựa trên quy định của Luật Giao dịch điện tử và cả  những văn bản hướng dẫn thi hành hóa đơn ở trong doanh nghiệp.

c. Hóa đơn đặt in

Hóa đơn đặt in sẽ được những tổ chức đặt in dựa trên mẫu  có sẵn. Mục đích sử dụng của hóa đơn đặt in đó chính là phục vụ trong hoạt động bán hàng, cung ứng dịch vụ. Hóa đơn này có thể là do bên cơ quan thuế đặt in dựa trên mẫu để cấp hoặc bán cho tổ chức, hộ và cá nhân.

2. Những loại hóa đơn tài chính

2.1. Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn sử dụng cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng, được tính thuế dựa trên phương pháp khấu trừ với những hoạt động cụ thể như:

– Hoạt động bán hàng hóa và thực hiện cung ứng dịch vụ ở trong nội địa;

– Các hoạt động vận tải quốc tế ở trong doanh nghiệp;

– Các hoạt động xuất hàng hóa vào trong khu phi thuế quan và những trường hợp được coi như xuất khẩu.

2.2. Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng sẽ được sử dụng ở trong thời điểm thực hiện nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp. Hóa đơn bán hàng được sử dụng đối với những đối tượng như sau:

– Những tổ chức, những cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng dựa trên phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ. Áp dụng khi bán hàng hóa ở trong khu nội địa, xuất hàng hóa vào trong những khu phi thuế quan hoặc những trường hợp bán hàng hóa mà được coi như xuất khẩu.

– Những tổ chức, cá nhân ở trong các khu phi thuế quan khi được bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ ở trong nội địa hoặc trong trường hợp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa những tổ chức, những cá nhân vào trong các khu phi thuế quan với nhau. Trong trường hợp này, ở trên hóa đơn sẽ có ghi rõ “Dành cho các tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan”.

2.3. Một số các loại hóa đơn khác

Một số những loại hóa đơn khác được sử dụng ở trong doanh nghiệp như tem, vé phiếu, phiếu thu tiền bảo hiểm. 

Giải quyết thế nào khi mua hàng không có hóa đơn? 

Một số vấn đề về thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh DN cần lưu ý

2.4. Phiếu thu tiền cước vận hành hàng không

Các loại phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; Chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; Chứng từ thu cước phí dịch vụ ngân hàng…. Hình thức và cả nội dung của những hóa đơn này sẽ được lập dựa trên thông lệ quốc tế, bên cạnh đó nó cũng được tuân theo những quy định của pháp luật liên quan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *