CÁC YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP ĐỂ VIẾT BÀI TIỂU LUẬN

Các tiểu luận tuy ngắn nhưng cũng phải tuân theo một số cấu trúc bắt buộc để đảm bảo tính khoa học. Để viết bài tiểu luận, cần phải nắm được các yêu cầu của tiểu luận, bao gồm: Các yêu cầu về nội dung, yêu cầu về hình thức, yêu cầu về phương pháp. Tri thức cộng đồng chuyên Viết luận văn thuê ở tphcm xin chia sẻ 1 số yêu cầu cần có để viết bài tiểu luận hoàn chỉnh nhất.

1. Yêu cầu về nội dung của bài tiểu luận

Tiểu luận là một bài tập nghiên cứu khoa học sau khi học xong một môn học nào đó. Nội dung của tiểu luận phải có liên quan đến môn học, góp phần giải đáp, mở rộng hoặc nâng cao kiến thức về một vấn đề khoa học thuộc môn học. Người làm cần phải đưa ra những nghiên cứu riêng, ý kiến riêng của mình về vấn đề khoa học được đề cập tới trong tiểu luận. Không nên dừng ở mức độ chỉ tổng hợp các tài liệu và ý kiến có sẵn.

Xem thêm:

2. Yêu cầu về hình thức

Tiểu luận cần được soạn thảo bằng máy tính, trình bày đúng qui cách, bao gồm các điểm chính. Phần này đã được giáo viên hướng dẫn cụ thể tuy nhiên ở phần này cũng lưu ý người viết tiểu luận một vài điểm sau:

+ Không nên lạm dụng các tính năng trình bày của máy tính, chỉ nên trình bày rõ ràng, sáng sủa. Tiểu luận cần được viết với văn phong giản dị, trong sáng, sử dụng chính xác các thuật ngữ chuyên môn, đặc biệt, không được mắc các lỗi chính tả và ngữ pháp. Muốn vậy, sau khi hoàn thành xong về nội dung, trước khi in, cần phải đọc lại và sửa chữa kỹ lưỡng về chính tả, ngữ pháp, câu văn và cách trình bày trang in. Về hình thức, tiểu luận bao gồm các thành phần chính sau:

+ Bìa: Ngoài cùng của tiểu luận là bìa tiểu luận. Bìa được làm bằng giấy cứng, phía trên cùng đề tên trường và khoa, giữa trang đề tên đề tài bằng khổ chữ to, góc phải cuối trang đề họ tên người hướng dẫn, người thực hiện đề tài, lớp và năm học. Trang bìa có thể đóng khung cho đẹp.

+ Trang bìa: là bản chụp của bìa, in trên giấy bình thường

+ Lời cảm ơn (nếu cần)

+ Mục lục

+ Phần nội dung chính: Đây là phần trình bày kết quả nghiên cứu của tiểu luận. Phần này gồm nhiều phần nhỏ, được trình bày chi tiết ở mục sau (xem mục II.3).

+ Danh mục tài liệu tham khảo

+ Phụ lục (nếu cần)

Trong trường hợp không có hướng dẫn cụ thể, những điểm sau đây sẽ cho bạn một hướng dẫn chung khi trình bày bài tiểu luận của mình:

•        Bài tiểu luận nên được đánh máy

•        Giãn dòng ½ cỡ chữ (1/2 spacing) (một số giảng viên muốn sinh viên giãn dòng gấp đôi – double spacing)

•        Canh lề 2.5 cm đều cả hai bên hoặc lùi vào thêm 5 cm nữa ở bìa trái. Người chấm cần có chỗ để ghi nhận xét.

•        Sử dụng font Times New Roman 12pt.

•        Đính kèm thêm một trang tiêu đề ghi rõ tên, MSSV, mã môn học và đề bài/câu hỏi của tiểu luận.

•        Đánh số trang.

•        Sử dụng tiêu đề trên (heater) hoặc tiêu đề dưới (footer) để ghi tên và MSSV của bạn ở từng trang.

•        Luôn luôn giữ một bản copy cho những bài tiểu luận của bạn. Giữ cả file và bản in.

3. Yêu cầu về phương pháp viết bài tiểu luận

Viết tiểu luận là tập nghiên cứu khoa học, tiểu luận có thể được coi là một công trình khoa học nho nhỏ. Do vậy cần phải xác định rõ phương pháp thực hiện tiểu luận bao gồm các phương pháp nghiên cứu của ngành học cùng với các phương pháp hỗ trợ khác, trong đó phương pháp sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *