Các đối tượng sử dụng HĐĐT có mã của CQT theo Thông tư 68/2019

Thông tư 68/2019 đã quy định cụ thể các trường hợp phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của Cơ quan Thuế. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vận tải vẫn còn gặp vướng mắc về việc sử dụng hóa đơn điện tử xe khách sẽ thuộc đối tượng nào? Để giải quyết vấn đề này, trong bài viết này sẽ chỉ rõ các đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế theo Thông tư 68/2019.

Theo hướng dẫn tại Thông tư 68, các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong các lĩnh vực điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị… sẽ áp dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế.

thông tư 68/2019 hóa đơn điện tử

Thứ hai, đối với các trường hợp có rủi ro về thuế sẽ bắt buộc sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế. Cụ thể, DN có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu như: Không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp các cơ sở vật chất (nhà máy; xưởng sản xuất; kho hàng; phương tiện vận tải; cửa hàng và các cơ sở vật chất khác); DN kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi; DN có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền…

Thông tư 68 cũng nêu rõ, Tổng cục Thuế có trách nhiệm xây dựng tiêu chí rủi ro, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền. Xây dựng quy trình nghiệp vụ và hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng thống nhất trong toàn quốc, nhằm đánh giá, xác định các trường hợp có dấu hiệu rủi ro trong việc phát hành và sử dụng hóa đơn. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cục thuế, chi cục thuế) có trách nhiệm thông báo cho DN, tổ chức kinh tế thuộc loại rủi ro cao về thuế.

DN, tổ chức kinh tế có sử dụng HĐĐT thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thực hiện áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế trong 12 tháng hoạt động liên tục. Sau thời gian 12 tháng, DN, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp rủi ro nếu được cơ quan thuế qua rà soát, xác định không rủi ro, đáp ứng được điều kiện sử dụng HĐĐT không mã và có đề nghị sử dụng HĐĐT không có mã, thì thực hiện đăng ký sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

Như vậy, nếu thuộc các trường hợp rủi ro cao về thuế thì các doanh nghiệp vận tải hành khách mới cần phải áp dụng triển khai sử dụng hóa đơn điệntử có mã của Cơ quan Thuế.

Trước thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, đây là thời điểm mà các doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi, tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử uy tín, chất lượng, đáp ứng đầy đủ theo các tiêu chí về nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử mà Tổng cục Thuế đưa ra và đáp ứng các yêu cầu chung của doanh nghiệp về hóa đơn điện tử.

Những việc cần chuẩn bị trước khi kê khai thuế qua mạng

Đề xuất hoàn thiện phần mềm kê khai thuế qua mạng

Như vậy, qua bài viết này hy vọng đã giúp các doanh nghiệp hiểu hơn về hóa đơn điện tử loại có mã và không có mã của cơ quan thuế để có thể triển khai sử dụng hóa đơn điện tử một cách tốt nhất, ứng dụng tốt nhất vào thực trạng kinh doanh, hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *